Kreativ musisk workshop

(Varighed: minimum 3 timer)

Bliv inspireret til at udvikle nye tankemønstre og styrke roller og relationer med værktøjer og uforudsigelighed. Vi genoplader batterierne og styrker de personlige, samt gruppens allerede eksisterende bånd.

Vanvid er at blive ved med at gøre det samme igen og igen, og samtidig forvente nye resultater!
Med udgangspunkt i det “musiske rum” tager vi gruppen med dybere ind i de kreative kunstneriske processer, hvilket kulminerer med at gruppen komponerer og fremfører egne kompositioner.

De processer der leder frem til de kreative udfoldelser, belyser og reflekterer vi undervejs i forløbet for at anskueliggøre og videreudvikle interaktionen imellem deltagerne.

Her er lejlighed til at lære helt nye sider af sig selv og andre at kende.
Vores erfaring er, at problemer som tidligere har virket uoverskuelige for gruppen, løses nemmere, og samtidig er processen med til at styrke og uddybe de allerede eksisterende bånd.

Vi mener ikke at man behøver at være kunstner for at arbejde med kunstneriske processer. Alle kan arbejde kreativt og skabe kunst på hver sin måde. Her tager vi udgangspunkt i gruppens medfødte musikalske evner, for ad den vej at inspirere og udvikle deltagernes kreative sider.

Som forandringsredskab benytter vi os af “presencing- processen”. Presencing er sammensat af ordene pre-sence, (før-sansning) og presens, (nærvær) og er en proces hvor vi kommer i kontakt med dybe kreative lag i os selv, som vi normalt ikke er bevidste om.

Processen går ud på at flytte en gruppe fra dens vante arbejdsplatform til en ny og uvant platform, for at åbne for ny inspiration, nye måder at opleve hinanden på og give plads til at bryde vante rammer og fastlåste mønstre.

I vores tilfælde kommer gruppen til at arbejde sammen om kreative, musikalske og rytmiske udfordringer, som skaber en stemning af åbenhed og uforudsigelighed.

Processen giver gruppen, men også de enkelte medlemmer, nye redskaber til bedre at takle de vante rammer, på en ny og mere innovativ måde.