Uddybende læsning

På denne side uddyber vi tankerne, samt teorierne der ligger til grund for vores arbejdsmetoder.
Der er også mulighed for at downloade et udvalg af vores plancher med det teoretiske materiale, vi præsenterer i vores foredrag.

Musisk:

Når vi skal præcisere begrebet musisk, skelner vi imellem ”at være musisk” og ”at være musikalsk”. Med udtrykket: ”at være musikalsk” forstår vi de specifikke evner, der skal bruges for at kunne agere som udøvende musiker.

Udtrykket: ”at være musisk”, kan vi bedst forklare som en tilstand der influerer på den måde vi er til stede i verden. Den musiske tilstand kan udvikles på mange forskellige måder, bla. ved at arbejde med billedkunst, teater, sport eller som i vores tilfælde ”sang, dans og musik”.

Vi er af den opfattelse, at de kunstneriske fag kan bygge bro imellem det stramt faglige og vore kreative sider og dermed få følelser og fornuft til at arbejde bedre sammen.